จอแสดงผลสำหรับมือถือ display for mobile วิธีใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือใช้งาน ProExtender อวัยวะเพศยาว อวัยวะเพศใหญ่ เพิ่มขนาด ยืดอวัยวะเพศ ยืดขนาด
วิธีใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือใช้งาน ProExtender อวัยวะเพศยาว อวัยวะเพศใหญ่ เพิ่มขนาด ยืดอวัยวะเพศ ยืดขนาด
             
วิธีใช้งาน คู่มือการใช้งาน คู่มือใช้งาน ProExtender อวัยวะเพศยาว อวัยวะเพศใหญ่ เพิ่มขนาด ยืดอวัยวะเพศ ยืดขนาด
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

คู่มือการใช้งาน เครื่องบริหาร ProExtenderTM

ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

บทนำ
          ProExtenderTM เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบ และพัฒนาจากประเทศเดนมาร์ค มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการขยายขนาดอวัยวะเพศชายโดยอาศัยแรงดึงในขนาดพอเหมาะ การใช้ ProExtenderTM มีความปลอดภัยสูงและไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์

           กลไก การทำงานของ ProExtenderTM อาศัยกฎแห่งแรงดึง (Principle of Traction) เมื่อร่างกายได้รับการกระตุ้นจากแรงดึงในขนาดพอเหมาะก็จะตอบสนองโดยธรรมชาติ ด้วยการแบ่งเซลล์จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่และค่อยๆขยายตัวอย่างช้าๆ ซึ่งวิธีนี้อาศัยหลักการเดียวกันกับชนพื้นเมืองในบางท้องถิ่น ที่ใช้วิธีนี้ในการขยายขนาดของริมฝีปาก ติ่งหู หรือคอ
 

ชนเผ่าอวัยวะเพศยาว กระเหรี่ยงคอยาว ยืดอวัยวะเพศ ขยายอวัยวะเพศ เพิ่มขนาด ProExtender Original อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

กราฟ การเพิ่มขนาด อวัยวะเพศ เพิ่มความยาว อวัยวะเพศ ProExtender Original อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่           ผลการทดสอบพบว่าชายผู้ใช้ ProExtenderTM ทุกรายมี ขนาดของอวัยวะเพศยาวขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ได้ใช้ ProExtenderTM ตามคำแนะนำในคู่มือวิธีการใช้ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังพบว่าความยาวที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มอย่างถาวร และไม่ได้ทำให้ขนาดความอ้วนหรือเส้นรอบวงลดลงแต่อย่างใด
         กลุ่ม ผู้ทดสอบ ProExtenderTM ได้ขนาดความยาวของอวัยวะเพศเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยคนละ 2.8 เซนติเมตร (เพิ่มขึ้นจากเดิม 24 เปอร์เซ็นต์) ในเวลา 3-4 เดือน การใช้ ProExtenderTM ไม่มีผลทางลบต่อการขับถ่ายปัสสาวะ สมรรถภาพทางเพศ หรือความสามารถในการผลิตอสุจิ ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ ProExtenderTM ในแต่ละวัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทุกวัน ค่าเฉลี่ยข้างต้นเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการใช้ ProExtenderTM วันละ 12 ชั่วโมงทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

ชิ้นส่วนต่างๆ อุปรกณ์ วัสดุ ส่วนประกอบ ProExtender Original อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่   รายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของ ProExtenderTM 
- ฐานพลาสติก (1) มีลักษณะเป็นวงแหวนซึ่งมาพร้อมกับส่วนเว้า (2) เพื่อรองรับท่อปัสสาวะ 
- ลูกบิดสกรู (3) และ (4) สำหรับใช้หมุนปรับระดับแรงดึง 
- สปริง (5) ซ่อนอยู่ภายในแท่งโลหะ ช่วยให้เกิดแรงต้านมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ การปรับลูกบิตสกรู (3) และ (4) 
- แป้นพลาสติก (6) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรองรับส่วนหัวของอวัยวะเพศ 
- สายรัดซิลิโคน (7) ใช้รัดส่วนหัวของอวัยวะเพศให้ติดกับแป้นพลาสติก (6)  
วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ ProExtenderTM 
           ชิ้นส่วนที่ (1) และ (6) เป็นชิ้นส่วนพลาสติก: POM (Hostaform), C 2521 G ผ่านการทดสอบว่าคงคุณสมบัติในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส

           ชิ้นส่วนที่ (3) และ (4) โลหะทองเหลือง: CuZnS9Pb3 - W.no. 2.0401 เคลือบด้วย Nitin เป็นสารประกอบของโลหะนิเคิลกับดีบุก ผลการทดสอบทางคลินิกพบว่า Nitin ไม่ทำปฎิกริยาหรือก่อให้เกิดอาการระคายเคืองใดๆ ต่อร่างกาย

           ชิ้นส่วนที่ (5) สปริงสแตนเลส: Din 17224 - W.no. 4310

           ชิ้นส่วนที่ (7) สายรัดซิลิโคน: WMQ, USP 21-4, PA/HP/exp3/(82)57/1984. ด้วยองค์ประกอบพิเศษทางเคมี ทำให้ซิลิโคนมีความแข็งแรง ทนความร้อน ในทุกสภาวะอากาศ ผ่านการทดสอบว่าคงคุณสมบัติในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -65 ถึง 210 องศาเซลเซียส
 
วิธีใช้ ขั้นตอนการใช้ วิธี ขั้นตอน ProExtender Original step by step ตัวอย่าง sample     วิธีใช้ ProExtenderTM
1. สวมฐานพลาสติกให้แนบไปกับบริเวณโคนอวัยวะเพศ จัดให้แท่งโลหะ อยู่ด้านซ้ายและขวาของอวัยวะเพศ 
2. กดแป้นพลาสติก เข้าหาแท่งโลหะให้แน่น 
3. คล้องสายซิลิโคนเข้ากับส่วนหัวอวัยวะเพศ แล้วสอดปลายสายผ่านช่องใต้แป้นพลาสติกทั้งสองช่อง 
4. ดึงปลายทั้งสองของสายรัดซิลิโคน เพื่อรัดส่วนหัวของอวัยวะเพศเข้ากับแป้นพลาสติก 
5. พับปลายสายทั้งสอง เพื่อล็อคเก็บไว้ในช่องบาก ใต้แป้นพลาสติก 
6. หมุนลูกบิดสกรู เพื่อปรับระดับแรงดึง ตามความเหมาะสม
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
       ช่วง 2-3 สัปดาห์แรก แนะนำให้ใช้แรงดึงระหว่าง 600-900 กรัม และสวมต่อเนื่องวันละไม่เกิน 4-5 ชั่วโมง
       หลังจากนั้นให้เพิ่มแรงดึงเป็นระหว่าง 900-1,200 กรัม และสวมต่อเนื่องวันละ 6-12 ชั่วโมง และเพื่อให้ได้ผลสูงสุดควรสวมต่อเนื่องวันละ 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 3-6 เดือน
 
พับเก็บ เก็บซ่อน สวมใส่ สวม ProExtender Original อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
          ในขณะที่สวม คุณสามารถจัดเก็บอวัยวะเพศในตำแหน่งขึ้นหรือลงก็ได้ แล้วสวมทับด้วยกางเกงหลวมๆ ก็จะไม่เป็นที่สังเกต คุณสามารถสวมใส่ในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่คุณสะดวก เช่น ทำกิจกรรมเบาๆ ที่ไม่ต้องออกแรงมาก,ทำงานนั่งโต๊ะ หรือขณะที่นอนหลับก็ได้ 
วิธีการทำความสะอาด ProExtenderTM
          แนะนำให้ล้างทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำสบู่ หรืออาจเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 0.5% เพื่อฆ่าเชื้อ 

กลับไปเลือกสินค้าต่อ
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

ProExtender Original กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
. . . . . . . .