จอแสดงผลสำหรับมือถือ display for mobile แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา แจ้งเตือนสั่งซื้อ แจ้งเตือน ซื้อสินค้า notify order ชอปปิ้ง shopping
แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา แจ้งเตือนสั่งซื้อ แจ้งเตือน ซื้อสินค้า notify order ชอปปิ้ง shopping แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา แจ้งเตือนสั่งซื้อ แจ้งเตือน ซื้อสินค้า notify order ชอปปิ้ง shopping
             
แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา แจ้งเตือนสั่งซื้อ แจ้งเตือน ซื้อสินค้า notify order ชอปปิ้ง shopping
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

แจ้งเตือน

Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

ไม่มีสินค้าที่ต้องการแจ้งเตือน โปรดเลือกสินค้าใหม่อีกครั้ง


               ใบแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า แต่สินค้าในร้านหมด สามารถส่งใบแจ้งเตือน และกรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ หากสินค้ามาเมื่อไหร่ ทางร้านจะรีบแจ้งให้คุณลูกค้าทราบทันทีครับ

               หมายเหตุ E-mail เมล์ที่ทางร้านแจ้งเตือนไป อาจจะอยู่ใน junk mail (อีเมล์ขยะ)
 
การเปลี่ยนจำนวน
- เปลี่ยนจำนวนสินค้าในช่อง "จำนวน" เปลี่ยนจนครบทุกช่องที่ท่านต้องการ แล้วกดปุ่มแจ้งเตือน ระบบจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้เปลี่ยนแปลงไปยังหน้า "ยืนยันแจ้งเตือน" พร้อมทั้งคำนวณราคารวมทั้งหมดใหม่
วิธีแจ้งเตือน
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา" ดังรูป >> วิธีแจ้งเตือน ปุ่มแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา แจ้งเตือนเมื่อสินค้ามา
2.หากต้องการแจ้งเตือนสินค้าเพิ่มเติม สามารถกลับไปเลือกสินค้าอื่นๆอีกได้
3.เมื่อเลือกครบแล้ว มาที่เมนู "แจ้งเตือน" แล้วคลิกที่ปุ่ม "แจ้งเตือน" ดังรูป >> วิธีแจ้งเตือน ปุ่มแจ้งเตือน แจ้งเตือน
4.ระบบจะไปยังหน้า "ยืนยันแจ้งเตือน"
   - กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ E-mail ให้ถูกต้องและครบทุกช่อง (ห้ามเว้นว่าง)
   - พิมพ์ตัวเลขตามภาพ ให้ถูกต้อง
5.คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันแจ้งเตือน" ดังรูป >> วิธีแจ้งเตือน ปุ่มยืนยันแจ้งเตือน ยืนยันแจ้งเตือน
6.เมื่อทำการแจ้งเตือนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกไว้ หากสินค้ามาเมื่อไหร่ ทางร้านจะรีบแจ้งให้คุณลูกค้าทราบทันทีครับ

กลับไปเลือกสินค้าต่อ
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่ Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่

Handsome Up INFINITY Penis Pump Special กระบอกสูญญากาศ เครื่องสูญญากาศ เครื่องปั้มสูญญากาศ กระบอกสุญญากาศ เครื่องปั้มสุญญากาศ เครื่องบริหารสุญญากาศ เครื่องบริหารสูญญากาศ อวัยวะเพศ ใหญ่ อวัยวะเพศ ยาว อวัยวะ เพศ ใหญ่
. . . . . . . .